[icon name=”cogs” class=”” unprefixed_class=””]  ارائه مشاوره فنی و تنوع محصولات

[icon name=”unlock” class=”” unprefixed_class=””] ارائه بهترین پیشنهاد در امور بازرگانی و تولیدات محصولات پتروشیمی و پلیمری

[icon name=”check-square” class=”” unprefixed_class=””] ارائه بهترین  جایگزین در افزودنی های پلیمری

[icon name=”shopping-bag” class=”” unprefixed_class=””] ضمانت کم (ترین) قیمت و بالا (ترین) کیفیت

[icon name=”fighter-jet” class=”” unprefixed_class=””] پیگیری سریع جهت رسیدن سریع مشتری به هدف

[icon name=”handshake-o” class=”” unprefixed_class=””] تلاش بر مبنای همکاری بلند مدت و کسب رضایت مشتری