اکثر پلیمرها در اثر تماس با اکسیژن هوا اکسید می‌شوند و نور و حرارت این اکسید شدن را تسریع می‌بخشد، افزودنی آنتی اکسیدانت به منظور جلوگیری از تخریب زنجیرهای پلیمری حین فرایند یا در زمان کاربری محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

افزودنی های آنتی اکسیدانت به به طور کلی به دو دسته اولیه (Primary Anti Oxidant) و ثانویه (Secondary Anti Oxidant) یا ترکیبی از هر دو نوع (Binary Blends) تقسیم می‌شوند که هرکدام دارای خواص منحصر به فرد خود می‌باشد. استفاده از این افزودنی درپلیمر پلی پروپیلن PP به نسبت پلی اتیلن PE بیشتر است زیرا پایداری پلی پروپیلن نسبت به دیگر مواد پلی الفینی کمتر می‌باشد. همچنین استفاده از این افزودنی سبب افزایش او آی تی OIT در محصول می‌گردد.

انواع آنتی اکسیدانتها بر اساس عملکردشان از قرار زیر میباشد:

  1. آنتی اکسیدانت های فنلیک یا اولیه (Phenolic Anti Oxidant)دسته اول جهت افزایش مقاومت حرارتی پلیمر در بلند مدت مورد استفاده قرار میگیرد.
  2. آنتی اکسیدانت های فسفیتی یا ثانویه (Phosphite Anti Oxidant): این دسته از آنتی اکسیدان ها جهت افزایش مقاومت حرارتی پلیمر در حین فرایند تولید میباشد.
  3. آنتی اکسیدانت ها بر پایه تیو استر (Thioester Anti Oxidant): این نوع از آنتی اکسیدانها به عنوان آنتی اکسیدانت نوع دوم یا ثانویه به کار برده میشود که عملکردشان هنگام فرایند تولید نمایان خواهد شد و تفاوت آن با آنتی اکسیدانت های پایه فسفیتی در مقاومت بالای این نوع در برابر درجه حرارت بالاتر (TGA ,% mass loss) میباشد که این خصیصه در بعضی از کاربردها بسیار ضروری و مفید خواهد بود.
  4. آنتی اکسیدانت آمینی (Aminic Anti Oxidant):

    به حفظ خصوصیات فیزیکی و سطحی ، از جمله رنگ و سوختگی و مقاومت در برابر حرارت کمک می کند.

  5. آنتی اکسیدانت های ترکیبی (Bindary Blends):  در حقیقت این دسته از آنتی اکسیدان ها ترکیبی از دو دسته اول و دوم با درصد متفاوتی از هر نوع براساس نیاز نهایی میباشند که برخی از تولید کنندگان و پترو شیمی ها به جهت سهولت در مرحله دوزینگ، مورد ستفاده قرار میدهند.

  شرکت (Partners In Chemicals (ICG Specialty Chemicals BV یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع آنتی اکسیدانتهای پلیمری در جهان میباشد که این محصولات را با نام تجاری OMNISTAB AN ارائه میدهد.