از جمله افزودنی مهم مورد استفاده در پلاستیک‌ها پایدار کننده‌های نوری می‌باشند. این نوع مواد به منظور افزایش عمر محصولات پلیمری در برابر تخریب ناشی از اشعه UV به پلیمر افزوده می‌شود.

پایدار کننده‌های نور (Light Stabilizers) برای محافظت از پلاستیک‌ها و مواد دیگر در برابر تخریب دراز مدت در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش استفاده می‌شود. قرار گرفتن پلیمرها در معرض نور خورشید و اشعه‌ی UV تخریب اکسیداسیونی را نیز به همراه می‌آورد.همچنین لامپ‌های فلورسنت مورد استفاده برا یروشنایی در محیط‌های داخلی اشعه‌ی UV را منتشر می‌کند، اما شدت انتشار آن در این نوع لامپ‌ها کمتر از نور خورشید می‌باشد.

این تخریب منجر به مشاهده اثرات نامطلوب شامل تغییر رنگ در ظاهر(تغییر رنگ و یا تغییر در براقیت قطعه)، تضعیف خواص مکانیکی و ایجاد نقص‌ و ترک در پلیمر را می‌شود.

پایدار کننده‌های نور با داشتن جذب UV بسیار بیشتری نسبت به پلیمرها به واسطه‌ی داشتن پیوندهای دوگانه مانع از تخریب زنجیرهای پلیمری می‌شود. به عبارتی دیگر این مواد از زنجیرهای پلیمری در مقابل اشعه‌ی UV محافظت می کند.

پایدار کنندهای نوری بر اساس ساختار شیمیایی طبقه‌بندی می‌شوند هر دسته دارای خاصیت جذب UV متفاوت است که بر اساس کاربرد محصول پلیمری می‌توان بهترین پایدار کننده نوری را انتخاب کرد. به طور مثال نوع benzophenone  و triazineاز جذب UV  قوی‌تری نسبت به دسته benzotriazole برخوردار هستند.

از دیگر کاربردهای جذب کننده‌های UV می‌توان به بسته بندی های پلاستیکی برای محافظت از محتوای بسته حساس از اثرات مضر تابش UV اشاره کرد.

انواع پایدار کننده‌های نوری در پلیمرها

۱-  Benzoates
۲- Benzophenones
۳-  Benzotriazoles
۴- Cyanoacrylates
۵- HALS, Hindered Amines
۶-  Nickel Quencher
۷- Triazines
۸- Zinc Compounds

که به توضیح مختصری از آن میپردازیم:

۱- Benzoates
این ترکیبات شامل دو گروه Potassium benzoate و Sodium benzoate می‌باشد.

۲- Benzophenones
بنزوفنون ترکیب ارگانیک با فرمول (C6H5) 2CO است. ساختار آن به شکل زیر می‌باشد.

۳- Benzotriazoles
Benzotriazole (BTA) یک ترکیب هتروسیکلی است که حاوی سه اتم نیتروژن است با فرمول شیمیایی C6H5N3. این ترکیب آروماتیک بی رنگ و قطبی است.

۴- Cyanoacrylates

۵- HALS, Hindered Amines
یک دسته اصلی از تثبیت کننده ها که به عنوان جاذب UV کاربرد زیادی دارد  Hindered Amines نامیده می شود که به اختصار HALS شناخته شده‌اند. آنها مشتقات ۲،۲،۶،۶-تترامتیل پیپریدین هستند و تثبیت کننده های بسیار کارآمد در برابر تخریب ناشی از نور اکثر پلیمرها هستند. ساختار ۲،۲،۶،۶-تترامتیل پیپریدین به صورت زیر است:

۶- Nickel Quencher

این نوع از آنتی یو وی ها با نام کامل ۲,۲-Thiobis(4-tert-OctylPhenolato)-n-butylamine-Nickle(II) در حقیقت یک جاذب نور یووی میباشد که بویژه جهت تولید فیلم های کشاورزی (Agricaltural Film)  بر پایه پلی الفینها بسیار مفید و کارامد میباشند. مهمترین دلیل برای استفاده در تولید فیلمهای کشاورزی مقاومت خوب در مقابل گوگرد و آفت های گیاهی میباشد. این نوع از مواد اثر ترکیبی و سینرژیکی عالی با یو وی ابزوربر ها برپایه بنزو فنون میگذارد. شرکت Partner in Chemical  این محصول را با کد Omnistab UV 1084 NQ ارائه میدهد. و یو وی ابزوربر Omnistab UV BP 12 که پایه بنزو فنون دارد را نیز برای مخلوط با محصول فوق پیشنهاد میکند.

۷- Triazines
Triazines یک ترکیب شیمیایی آلی با فرمول (HCN) 3 می‌باشد. این ترکیب شامل سه دسته است که ۱,۲,۳-Triazin ،۱,۲,۴-Triazin و ۱,۳,۵-Triazin نام دارد ساختار هریک را می‌توان در شکل زیر مشاهده کرد.
 

شرکت (Partners In Chemicals (ICG Specialty Chemicals BV یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع آنتی یووی های پلیمری در جهان میباشد که این محصولات را با نام تجاری OMNISTAB UV برای جاذب نور یووی و  OMNISTAB LS برای پایدارکننده نور یووی ارائه میدهد.