منابع یابی

منابع یابی

این مجموعه با اتکا به تجربه مدیران خود و ارتباط با شرکت های بین المللی، آمادگی خود جهت پیدا کردن منابع معتبر در سراسر دنیا و مواد اولیه مورد نظر با کیفیت شرکت شما را، اعلام میدارد.

ایجاد سهولت در واردات

ایجاد سهولت در واردات

با تکیه بر ارتباط مدیران خود با شرکت های معتبر کشورهای همسایه، به سهولت واردات در شرایط دشوار مانند تحریم کمک خواهیم کرد.

انبار

انبار

جهت سهولت دسترسی مشتری های محترم این مجموعه به مواد افزودنی پلیمری و وارداتی در زمانهای نیاز، بر آن شدیم که این محصولات را در انبارهای تهران موجود نماییم.

خدمات فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی

سال ها حضور در صنعت و ارتباط با متخصصین معتبر بین المللی و همچنین آزمایشات و مطالعات انجام شده مربوطه ما را در خدمت رسانی جهت مسایل فنی و مهندسی به مشتریان خود یاری کرده است.