اغلب مواد پلیمری از آنجا که بر پایه هیدروکربن ها می باشند، اشتعال پذیر بوده و دود غلیظ و بسیار سمی در هنگام آتش سوزی ایجاد می کنند. لذا جلوگیری از پخش شدن و گسترش آتش از ملزومات می باشد. وظیفه تاخیر انداز شعله یا ضد آتش جلوگیری از آتش سوزی و پخش آن می باشد. واکنش سوختن همواره به دو عامل بستگی دارد: قابلیت سوختن و ماده احتراقی که معمولاً اکسیژن هواست. این فرآیند معمولاً با افزایش دمای ماده پلیمری ناشی از حضور یک منبع حرارتی شروع شده و منجر به نفوذ اجزای فرار ماده پلیمری به درون هوا شده و گازهای احتراقی را پدید می آورد. بیشتر تاخیر اندازهای شعله در پلیمرها جامدهای مختلف از پیشروی آتش جلوگیری به عمل می آورند.پراکنش خوب و انتخاب نوع صحیح تاخیرانداز شعله برای هر پلیمر از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.

مواد ضد شعله با توجه به کاربردها و پایه های شیمیایی متفاوت به دسته های ذیل تقسیم بندی میشوند:

برپایه بروم Brominated
بر پایه کربن Carbon Based
کلرینه شده Chlorinated
معدنی Minmerals

بر پایه نیتروژن Nitrogen Based
بر پایه فسفر Phosphorous
بر پایه سیلیکون Silicon Based
ضد شعله مکمل و هم نیروزا Synergist
این محصولات علاوه بر خواص ضد شعله خواص دیگری از قبیل هدایتی، ضد سایش و مقاومت ابعادی را نیز دارا می باشند.

این افزودنی دارای چهار خاصیت عمده می باشد:

۱. افزایش مقاومت پلاستیک به احتراق

۲. کاهش سرعت پخش شعله

۳. کاهش دود و بخارت ناشی از سوختن

۴. کاهش حرارت تولیدی ناشی از اتش

و در آخر، کاربردهای آنها عبارتند از:

– لوازم الکتریکی

– قطعات خودرو

– پروفیل و پنل

– صنایع سیم و کابل

– لوله و اتصالات PP

 شرکت (Partners In Chemicals (ICG Specialty Chemicals BV یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع ضد شعله های پلیمری در جهان میباشد که این محصولات را با نام تجاری OMNISTAB FR ارائه میدهد.