تحت تاثیر فشاربین لایه های فیلم های پلیمری در طول دوره انبار داری یا استفاده ممکن است که چسبندگی نا خواسته ای پیش آید.

به علت این چسبندگی باز کردن فیلم رول شده سخت خواهد بود .برای جلوگیری از این چسبندگی از مستربچ انتی بلاک یا افزودنی لیزکننده استفاده می شود.

سطوح پلیمری به علت اصطکاک بالایی که نشان میدهند باعث بروز مشکلات فرایندی در هنگام تولید و هنگام پیچاندن رول فیلم ها,بسته بندی و رهاسازی قالب پلاستیک پیش می آید.

استفاده از مستربچ لیز کننده(مستربچ انتی بلاک) کمک میکند تا سطح سیقلی شده وسبب کاهش چسبندگی سطوح و کاهش استهلاک ماشین آلات فرایندی شود.

افزودنی ها آنتی بلاک از لحاظ ساختار شیمیایی در دو گروه افزودنی های آلی و معدنی قرار می گیرند.

آنتی بلاک های آلی نیز همچون آمیدهای چرب، استئارات، سیلیکون ها و پلی تترا فلوئورو اتیلن  مورد استفاده هستند.

نحوه عملکرد مستربچ انتی بلاک

عملکرد مستربچ انتی بلاک به این صورت است که به سطح مهاجرت میکنند, وجود این لایه روی سطح سبب میشود اصطکاک کمتر شود.

ذرات بزرگتر افزودنی اثر ضد چسبندگی بیشتری نشان میدهد اگرچه در خواص نوری اثر منفی خواهد داشت.

برای دست یابی به روشنی و شفافیت بالا آمیدهای آلی باید به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرند اما مشکل اینجاست که مواد آلی ممکن است به سطح فیلم مهاجرت کنند.

نگرانی دیگری که وجود دارد اینکه ممکن است افزودنی آنتی بلاک با دیگر افزودنی ها واکنش دهد. برای مثال افزودنی آنتی بلاک ممکن است افزودنی دیگری همچون آنتی اکسیدانت را جذب خود کند.

سیلیکای طبیعی برهم کنش کمتری نشان میدهد اما سیلیکای سنتز شده و تالک جذب بالاتری از افزودنی ها را نشان میدهند .این خواص نیاز است که تحت درمان سطحی قرار بگیرد.

علاوه بر مسائلی که ذکر شد سایش نیز مسئله دیگری است که در فرایند مطرح است.

اگر سختی عامل انتی بلاک معدنی بالا باشد , به طور مثال تالک از سیلیکا نرم تر است. بنابراین  سایش به مراتب کمتری نیز متوجه ماشین های فرایندی خواهد داشت.

عوامل ضد چسبندگی معدنی

فیلرهای متنوع و زیادی برای اضافه کردن زبری سطح به سطح فیلم های پلیمری اضافه شده  میشود تا از چسبندگی ناخواسته جلوگیری شود.

این فیلر ها میتوانند از شفافیت فیلم بکاهند. برای این مواد هندسه ذرات ,سایز ذرات, توزیع اندازه ذرات پارامترهای مهمی هستند که بر تاثیرگذاری آنها کنترل دارد.

خواص چسبندگی ایجاد شده باید با خواص جانبی مضری که پیش می آید در توازن باشد. بنابراین ذرات بزرگ و ذرات بی نظم برای خاصیت ضد چسبندگی بهتر هستند اما از طرفی شفافیت بدتری دارند.

کیفیت به طرز بسیار شدیدی برای فیلم های بسته بندی مورد اهمیت است.

متوسط سایز ذرات برای افزودنی های ضدچسبندگی رایج حدود ۴تا۸ میکرومتر است. متاسفانه در بین توزیع ذرات ممکن است ذراتی وجود داشته باشد که سایز آنها از ضخامت فیلم بیشتر باشد.

علاوه براین بعضی از افزودنی ها مانند تالک و سیلیکا ممکن است بعضی دیگر از افزودنی های موجود در فرمولاسیون همچون انتی اکسیدانت ها, کمک فرآیند ها و بقیه را جذب کنند.

برخی دیگر از افزودنی ها در خود محتوی اکسید آهن هستند که این عامل سبب تسریع تخریب عوامل ضد الکترسیته ساکن میشود.

افزودنی های ضد چسبندگی به طور کلی ارزان هستند.

تالک:

این افزودنی در بین افزودنی های معدنی بیشترین میزان مصرف را دارد. تالک از دیگر همتایان خود سختی کمتری دارد . گریدهای مختلفی از تالک در دسترس است که از پیش آماده سازی شده است( تحت آمایش قرار گرفته است) این امر باعث میشود هنگامی که با ماتریس پلیمری ترکیب میشود خیس شدگی عمیق تر ,چسبندگی بهترو پراکنش خوب را شاهد باشیم.

سیلیکای طبیعی:

دیاتومیت یا سیلیکای طبیعی بعد از تالک پرمصرف ترین افزودنی ضد چسبندگی معدنی حساب میشود که در مقادیر بسیار کم تاثیر بسیار زیادی بر خواص ضد چسبندگی دارد.

هر چند آنتی بلاک ها در فیلم های پلی الفینی بیشترین کاربرد را دارند، اما امروزه برخی از گریدها برای دیگر فیلم های مورد استفاده در بسته بندی مانند فیلم های PET, PVC و PA نیز توسعه داده شده اند. غلظت استفاده از افزودنی های آنتی بلاک در حدود ۲۰۰۰ تا ppm5000، با توجه به پایه شیمیایی افزودنی است. از جمله مهمترین آنتی بلاک های توسعه داده شده می توان به خانواده های سیلیکا، تالک، متیل متااکریلات (MMA) اشاره کرد.

شرکت (Partener In Chemicals (ICG Specialty Chemicals BV به عنوان یکی از مهترین پیشنهاد کننده گان محصولات فوق از بهترین برندها در سراسر دنیا شناخته میشود.