با عنایت به لطف خدا و با توجه به سالها تجربه مدیران این مجموعه در زمینه پلیمر و افزودنی های آن و مسائل بازرگانی مرتبط، در سال ۱۳۹۸ شمسی شرکت آریا تجارت صنعت پارسیان تاسیس گردید تا اهداف مهم خود که شامل، ارائه محصولات با کیفیت مورد استفاده این صنعت و توصیه های فنی و نسخه های کاربردی روز دنیا، از شرکت های معتبر بین المللی در جهت پیشبرد تولید این خاک و بوم، هستند را جامه عمل بپوشاند.

AIM at the TARGET

.A.T Co

A.T Co. means Arya Tejarat means Aim at the Target